"10 najważniejszych wydarzeń międzynarodowych w 2013 r. Perspektywa polska"

Szanowni Państwo,

z myślą o popularyzacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikację Fundacji Dyplomacja i Polityka pt. „10 najważniejszych wydarzeń międzynarodowych w 2013 r. Perspektywa polska”. Stanowi ona podsumowanie najistotniejszych wydarzeń politycznych, które miały miejsce w ubiegłym roku, ocenianych z punktu widzenia Polski.

<< Pobierz Raport >>

Na publikację składa się 10 artykułów, które przedstawiają nie tylko istotne wydarzenia na arenie międzynarodowej w 2013 r., ale także osadzają wydarzenia w szerszym kontekście geopolitycznym i starają się odpowiedzieć, jakie będą ich konsekwencje dla naszego kraju. Ponadto publikacje uzupełniają oceny i refleksje innych ekspertów, specjalizujących się również w tematyce międzynarodowej.

Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców. Dlatego teksty starają się godzić analityczne ujęcie tematów 
z przystępną formą, co wymusza ich ograniczoną objętość. Rezygnując z wielu szczegółów niezbędnych przy kompleksowej analizie, autorzy nie roszczą sobie pretensji do wyczerpania złożoności przedstawianych zagadnień. 

O doborze i kolejności wydarzeń zdecydowała ocena zespołu analitycznego Fundacji. Proponowanym wydarzeniom członkowie zespołu przyporządkowali punkty w zależności od wagi wydarzenia dla Polski. Suma zebranych punktów zdecydowała o ostatecznej kolejności.

Jest to pierwsza edycja serii wydawniczej, która planujemy kontynuować w kolejnych latach. Mamy nadzieję, że przedstawione analizy pozwolą Państwu nie tylko zgłębić wiedzę o aktualnych wydarzeniach międzynarodowych, ale także ukazać ich przyczyny oraz skutki.

Życzymy miłej lektury,

                        Marcin Przydacz 
Paweł Musiałek

Programy i perspektywy działania partii lewicowych w Czechach - Raport autorstwa Łukasza Kołtuniaka

Specyfiką Republiki Czeskiej, w porównaniu choćby do naszego kraju jest istnienie niezreformowanej, ortodoksyjnej partii marksistowskiej. Jednak dla odmiany drugie z ugrupowań lewicowych CSSD ( Czeska Partia Socjaldemokratyczna) pozytywnie wyróżnia czeską scenę polityczną na tle innych państw regionu. Jest to bowiem partia lewicowa, o wyraźnie socjaldemokratycznym programie, która nie wyrasta z dawnego systemu.

Zobacz raport

Podkategorie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka i Dypolomacja 2013 | Projekt i wykonianie Jerzy Waśko Studio graficzne Kraków
Menu