Zespół

Bartosz Światłowski - absolwent stosunków międzynarodowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2009 - 2011 stypendysta ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego. W 2012 roku odbywał staż w biurze poselskim ministra w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Andrzej Dudy. Członek zespołu Teologii Politycznej oraz Klubu Jagiellońskiego. Interesuje się historią i myślą polityczną II RP, polską polityką zagraniczną, państwami Grupy Wyszehradzkiej. W Fundacji Dyplomacja i Polityka koordynuje działalność Ośrodka Monitoringu Spraw Zagranicznych.
Magdalena Soja - ukończyła Europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wiedzę z zakresu nauk politycznych poszerzała także o dziedzinę dyplomacji kończąc studia podyplomowe w Collegium Civitas. Odbyła praktykę w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA. Interesuje się problematyką funkcjonowania demokracji w kontekście integracji europejskiej i rozszerzenia Unii Europejskiej.
  Paweł Musiałek - absolwent stosunków międzynarodowych i politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2011 r. stażysta w Parlamencie Europejskim, w latach 2010-2011 współtwórca i analityk portalu "EBE - Europa-Bezpieczeństwo-Energia". W latach 2011-2013 asystent dyrektora i koordynator działu merytorycznego Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie odpowiedzialny za raporty i analizy. W latach 2011-2013 szef studenckiego think-tanku przy tej uczelni. W 2013 r. gospodarz programu "Unia Europejska od podszewki" w TV Republika. Obecnie stypendysta programu SET na UJ, członek Klubu Jagiellońskiego. Od 2013 r. prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie na temat bezpieczeństwa energetycznego. Autor analiz, raportów i publikacji z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa energetycznego. Redaktor naczelny m.in. "Głównych kierunków polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011" (2012). Przygotowuje rozprawę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 r.
Robert Mężyk - absolwent studiów prawniczych oraz studiów filozoficznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Jako stypendysta studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego i Szkoły Prawa Austriackiego. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz członek kolegium doktoranckiego DFG Graduiertenkolleg "Verfassung jenseits des Staates: Von der europäischen zur globalen Rechtsgemeinschaft?" przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą oddziaływaniu kryzysu finansowego na strukturę Unii Gospodarczej i Walutowej. W Fundacji Dyplomacja i Polityka odpowiada za zorganizowanie i koordynację Ośrodka Monitoringu Regulacji Europejskich.
Małgorzata Popławska - absolwentka Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym i Germanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo pracuje jak analityk finansowy w banku inwestycyjnym. Interesuje się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. W Fundacji Dyplomacja i Polityka odpowiada za analizy dot. polityki niemieckiej.
Adam Kowalczyk – absolwent politologii i magistrant Studiów Euroazjatyckich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Autor kilku artykułów naukowych. Pracował m.in. jako konsultant polityczny, a także jako koordynator projektów w Fundacji „Energia dla Europy”. Odbywał staże w Kancelarii Prezydenta RP oraz Sejmie RP. Był Dyrektorem Biura Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz aktywnym działaczem Samorządu Studentów INP UW. Jego zainteresowania skupiają się wokół polskiej polityki zagranicznej (zwłaszcza w wektorze wschodnim), najnowszej historii politycznej Polski oraz bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej.
Agnieszka Nowak – studentka V roku amerykanistyki i politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Copernicus Society of America (Dickinson College, USA) oraz programu Erasmus na University of Amsterdam w Holandii. Uczestniczyła w projekcie Uniwersytetu w Lipsku - Study Tour: Texas 2013. Jest członkiem stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Interesuje się systemami i instytucjami politycznymi Stanów Zjednoczonych, amerykańską polityką zagraniczną i służbami specjalnymi.
Jerzy Waśko - absolwent politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z założycieli studenckiego Magazynu Spectrum, w latach 2011-2012 redaktor działu Polityka Magazynu. Założyciel Klubu Inicjatyw Kulturalnych Riposta, członek założyciel stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. Interesuje się historią Irlandii, polską myślą polityczną XX-lecia międzywojennego. Z zawodu informatyk i grafik, w Fundacji odpowiada za dział IT.
Patrycja Rapacka – studentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim, interesuje się geopolityką (zwłaszcza w odniesieniu do Rosji i Chin), działalnością organizacji międzynarodowych w Azji, polityką Zjednoczonych Emiratów Arabskich i kontrolą władzy państwowej. Jest członkiem Koła Naukowego Geopolityki UG, Koła Naukowego Wiedzy o Dyplomacji Rosji i Koła Naukowego Kronos.
Mieszko Pawlak (ur. 1985) - absolwent politologii i student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
Mikołaj Rysiewicz – absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, studiował również filozofię (UJ). Doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, pracuje również na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie, gdzie rozwija specjalność Doktryny polityczne i prawne przy Instytucie Historii. Sekretarz redakcji dwumiesięcznika „ARCANA”, współtworzył System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia (www.skrzydlatestudia.pl). Urodzony w Warszawie, obecnie mieszka w Krakowie.
Wojciech Król – absolwent politologii pierwszego stopnia, student prawa i bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania: historia najnowsza, polityka bliskowschodnia, bezpieczeństwo międzynarodowe i problematyka terroryzmu.
  Malwina Garyga – doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, laureatka Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku 2011 r. Specjalizuje się w historii najnowszej, bada zagadnienia transformacji ustrojowych. Członkini Towarzystwa Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, wcześniej Koła Naukowego Historyków Studentów UJ oraz Bratniej Pomocy Akademickiej im. św. Jana z Kęt. W Fundacji zajmuje się koordynowaniem projektów edukacyjnych dla młodzieży.
Agnieszka Paderewska – absolwentka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, specjalność: Doktryny Polityczne i Prawne. Obecnie studentka Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Historii II stopnia na UPJPII. Wiceprezes Koła Naukowego Studentów Doktryn Politycznych i Prawnych. W Fundacji Dyplomacja i Polityka zajmuje się współpracą w zakresie organizacji konkursu „Polska – ważna rzecz”.
Jakub Kajmowicz – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz student III roku administracji publicznej na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. W kadencji 2012 - 2013 Dyrektor Krajowy NZS ds. studenckich oraz wiceprzewodniczący komisji branżowej w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik oraz członek Klubu Absolwenta Polsko - Amerykańskiej Akademii Liderów. Od maja 2013 sprawuje funkcję wiceprezesa Instytutu Analiz Społeczno - Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego oraz dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań Opinii Publicznej. Interesuje się tematyką związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem energetycznym Polski, historią oraz zagadnieniami z pogranicza ekonomii - zwłaszcza dotyczącymi sektora finansów publicznych.
  Mateusz Mikowski – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się polityką wewnętrzna i zagraniczną USA oraz konfliktem izraelsko-palestyńskim. W wolnych chwilach lubi porzucać do kosza oraz obejrzeć dobry film. W przypływie inspiracji oraz gotówki pakuje plecak i wyrusza w poszukiwaniu cieplejszej strefy klimatycznej.
  Łukasz Kołtuniak - absolwent prawa na UJ, obecnie student II roku SUM politologii ze specjalnością dziennikarską na tejże uczelni. Długoletni współpracownik portalu Stosunki Międzynarodowe. W katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa UJ przygotowuje pracę doktorską na temat Jerzego Turowicza i środowiska Tygodnika Powszechnego. Interesuje się problematyką Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów oraz filozofią polityki. W wolnych chwilach miłośnik literatury iberoamarykańskiej i kina europejskiego. W Fundacji Dyplomacja i Polityka zajmuje się sprawami Europy Wschodniej oraz Czech.
  Tomasz Klepner – absolwent politologii I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim i LUMSA Università di Roma (double degree) oraz bezpieczeństwa narodowego na UJ. Obecnie student prawa i stosunków międzynarodowych. Były stażysta w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnio Kierownik Biura w Instytucie Kościuszki. Interesuje się relacjami transatlantyckimi, współpracą regionalną w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także międzynarodowym prawem podatkowym.
  Joanna Mazurkiewicz – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Opolu, specjalizacja Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Obecnie pisze doktorat z Nauk o Polityce. Ma zacięcie reporterskie – była prezenterką Radia Plus Opole. Prowadziła także finał wojewódzkiej gali akcji Szlachetna Paczka. Zna cztery języki obce, Jej zainteresowania krążą wokół spraw związanymi z Unią Europejską.
  Alicja Malewska - wilnianka, doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwentka politologii i ekonomii. Interesuje się ekonomi polityczną i kwestiami tożsamości mieszkańców pogranicza.
Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka i Dypolomacja 2013 | Projekt i wykonianie Jerzy Waśko Studio graficzne Kraków
Menu