Fundatorzy

Dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ – politolog oraz polityk, ekspert w zakresie polityki zagranicznej, integracji europejskiej i administracji publicznej. Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, a gościnnie również na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II i Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Poseł na Sejm VII kadencji. Wiceminister spraw zagranicznych oraz wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Prof. Ryszard Legutko - naukowiec i polityk, specjalizuje się w filozofii politycznej i społecznej, filozofii starożytnej oraz historii filozofii. Profesor zwyczajny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona. Senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, minister edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Prof. Piotr Gliński - socjolog, specjalizuje się w badaniu ruchów społecznych, socjologii kultury i społeczeństwa obywatelskiego, a także w kwestiach społecznych aspektów ochrony środowiska. Związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, a także Uniwersytetem w Białymstoku. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2005–2011.

Dr hab. Zdzisław Krasnodębski – socjolog i filozof społeczny. Profesor Uniwersytetu w Bremie, wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolickim Uniwersytecie Ameryki oraz Columbia University. Był członkiem Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów w latach 2007 – 2009. Autor wielu prac naukowych oraz publicystycznych.

Leszek Sosnowskiautor, dziennikarz, fotografik, scenograf, założyciel i prezes wydawnictwa Biały Kruk. W latach 70. i 80. prowadził Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinematograf” oraz krakowski kinoteatr „Związkowiec”, gdzie propagował filmy o tematyce religijnej oraz drukował i wydawał książki w podziemiu. W 1996 roku założył wydawnictwo Biały Kruk, które zajmuje się tematyką religijną, kulturalną oraz patriotyczną.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka i Dypolomacja 2013 | Projekt i wykonianie Jerzy Waśko Studio graficzne Kraków
Menu