Cele

Celami Fundacji są:

 • prowadzenie badań i analiz z zakresu polityki międzynarodowej, integracji europejskiej, polskiej polityki zagranicznej oraz praktyki dyplomatycznej,

 • edukacja publiczna i upowszechnianie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, polityki europejskiej i dyplomacji,

 • wspieranie i promowanie prowadzenia przez Polskę polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa w oparciu o zasadę prymatu polskiego interesu narodowego,

 • wzmacnianie podmiotowości i niepodległości państwa polskiego, tak w aspekcie wewnętrznym jak i w relacjach międzynarodowych,

 • promowanie wizji Europy z poszanowaniem dla tradycji, wolności i solidarności oraz jej duchowej tożsamości,

 • wspieranie prowadzenia polskiej i europejskiej polityki zagranicznej w oparciu o transatlantycką wspólnotę interesów,

 • zwiększanie aktywności Polski w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,

 • wzmacnianie relacji gospodarczych Polski z innymi państwami,

 • kształtowanie przyjaznej Polsce opinii międzynarodowej,

 • wspieranie Polaków mieszkających poza granicami państwa,

 • integracja oraz wspieranie środowisk i przedsięwzięć posiadających cele zbliżone do celów Fundacji.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Polityka i Dypolomacja 2013 | Projekt i wykonianie Jerzy Waśko Studio graficzne Kraków
Menu